Концесии за добив

Регистърът съдържа действащите концесии за добив на подземни богатства (актуален към 23.06.2020 г.).

Карта с предоставените концесионни площи за добив на подземни богатства (актуална към 23.06.2020 г.)

Карта с предоставените концесионни площи за добив на подземни богатства - инертни материали (актуална към 19.03.2020 г.)

отпечатай тази страница