Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Изпълнен е първият ключов етап за създаването на Национален фонд за декарбонизация

В изпълнение на Реформа C4.R1 "Създаване на Национален фонд за декарбонизация" към Националния план за устойчивост и развитие, с подкрепата ГД "Реформи" на Европейската комисия и със сътрудничеството на Европейската инвестиционна банка, ПрайсуотърхаусКупърс и Екорис, е изпълнен проект "Подкрепа за създаване на Национален декарбонизационен фонд (НДФ)". С това успешно завършва първият ключов етап от създаването на заложения в Плана фонд.

Декарбонизационният фонд има за цел подпомагането на инвестициите в нисковъглеродно развитие чрез устойчиво и целенасочено финансиране на широка група бенефициенти. Предвижда се той да бъде основна финансова схема в подкрепа обновяването на сградния фонд в България. НДФ ще адаптира финансовите инструменти или ще структурира допълнителни такива при необходимост, с цел динамично адресиране на бариерите пред повишаването на енергийната ефективност.

В хода на изпълнението на проекта беше извършена оценка на националната регулаторна рамка за енергийна ефективност, която има пряко въздействие върху планирания бизнес модел и начина на работа на декарбонизационния фонд. За структурирането на успешната му пазарна стратегия са предложени изменения и допълнения, които могат да бъдат направени в регулаторната рамка и да доведат до по-бърза и устойчива зелена трансформация на националния сграден фонд.

 

Доклад

отпечатай тази страница