Theme news

Филтрирай по:

Прекратен бе случаят срещу България за ограничаване на износа на електричество и прилагане на импортни и експортни такси

След отправено запитване от страна на Комисията, България предостави информация за ситуацията преди четири години и причините довели до ограничаване и...

още

Около 660 общински и държавни служители бяха обучени по проект "Енергийна ефективност и ресурсна ефикасност чрез по-добро знание и обществено съзнание"

Около 660 държавни и общински служители получиха знания по енергийна ефективност в рамките на специализиран проект, финансиран по линия на програма BG...

още