Theme news

Филтрирай по:

На изнесено заседание на комисията по енергетика към НС в ПАВЕЦ „Чаира“ бяха представени резултатите от анализа на причините за аварията в централата и Пътна карта за въвеждане в експлоатация на всички хидроагрегати

Комисията по енергетика към НС проведе изнесено заседание в ПАВЕЦ „Чаира“, на което народните представители, членове на комисията, включително председ...

още

В Министерството на енергетиката се проведе среща на междуведомствената работна група за актуализиране на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата

В Министерството на енергетиката се проведе първото заседание на междуведомствената работна група за актуализиране на Интегрирания национален план в о...

още

Заместник-министър Ива Петрова: Партньорството и солидарността в Югоизточна Европа са ключови за енергийната сигурност

Заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова участва чрез видеоконферентна връзка в седмия енергиен форум за Югоизточна Европа в панел на тема „Ен...

още

Честваме Деня на металурга

Един от основните фактори за развитието на съвременното общество е проучването, добива и обогатяването на руди и производството на различни видове мет...

още

Отворена е възможността големи предприятия да заявят инвестиционни намерения за област Стара Загора

Привличането на нови инвестиции, които създават качествена заетост е от ключово значение за устойчивото развитие на област Стара Загора. С оглед макси...

още