Theme news

Филтрирай по:

Становище по екологична оценка № 3-2/2023 г., за изменение и допълнение на програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“, включващо нови приоритети, разработени чрез Териториалните планове за справедлив преход

На основание чл. 27, ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, МЕ публикува Становище по е...

още

Министерството на енергетиката публикува Стратегическа визия за устойчиво развитие на електроенергийния сектор

Във визията са заложени общите европейски политики и цели за развитие на енергетиката и за ограничаване изменението на климата, като са отразени нацио...

още

Министерството на енергетиката публикува Доклад за Екологична оценка на изменение и допълнение на Програма "Развитие на регионите 2021-2027"

След проведени публични консултации Министерството на енергетиката публикува Доклад за Екологична оценка на изменение и допълнение на Програма "Развит...

още