Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) по отношение на задължените по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ (имена, започващи с буква Л-Я)

Л
Име и фамилия
Длъжност Декларация
Лазар Христов Главен инспектор

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Лилия Благоева Старши експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Лилия Борисова Съветник

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Лиляна Драгиева Директор

Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Лучия Бакалчева Главен юрисконсулт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Люба Грозданова Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

М
Мариана Фрехарт Старши експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Мариана Стоева
Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Мариела Милева Директор

Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Марина Кадрева Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Марио Атанасов Главен инспектор

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Мария Минова Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Мария Чешменджиева Директор

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Марияна Илиева Държавен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Марияна Русева Главен специалист

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Мартин Лазов Младши експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Мартин Райчев Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Мила Павлова Финансов контрольор

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Милена Евтимова Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Мима Запрянова Държавен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Мирослава Владимирова Главен експерт

Изтегли

Мирослава Христова Директор

Изтегли
Изтегли

Михаела Китова Юрисконсулт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Н
Недялко Ангелов Главен специалист

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Нико Терзиев Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Николай Марков Държавен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Николай Налбантанов Директор

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Нина Илиева Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

O
Олег Добрев Технически сътрудник

Изтегли (ЗПКОНПИ)

П
Петрана Попова Държавен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Петя Иванова Старши експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Петя Йорданова Държавен инспектор

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Петя Ичева Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Петя Секулова Главен специалист

Изтегли (ЗПКОНПИ)

Изтегли (ЗПКОНПИ)

Полина Старирадева Държавен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Р
Райна Манасиева Държавен инспектор

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Ренате Каменова
Старши експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Росен Ангелчев Главен специалист

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Росен Симитчев Съветник

Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Росен Янев Експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Росица Алексиева Главен юрисконсулт

Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Росица Недялкова Началник кабинет

Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли

Румен Биков Главен инспектор

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Румяна Еленкова
Главен специалист

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

С
Светла Марчева Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Светлана Богданова Главен инспектор

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Светлана Биджева Началник отдел

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Светлана Найденова Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Снежинка Владова Главен специалист

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Станислав Станков Директор

Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Станка Атанасова Държавен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Стефан Анастасов Началник отдел

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Стоян Тинков Старши юрисконсулт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Т
Татяна Секулова Главен секретар Изтегли
Теменужка Витанова Старши експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Теодор Дребов Главен инспектор

Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Теодора Зафирова Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Теодора Дошева Старши експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Тодор Чакъров Главен експерт

Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Х
Христина Стоичкова Държавен инспектор

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Христо Касаджиков Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Ц
Цвета Виденова Експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Цвета Милева Началник отдел

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Цветелина Михайлова Старши експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Цветилена Младенова Вътрешен одитор

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Ю
Юлиян Узунов Служител по сигурността на информацията

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Я
Яна Зарева Юрисконсулт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Янка Овчарова Държавен експерт

Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Ясен Марашев Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)