Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) по отношение на задължените по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ (имена, започващи с буква Л-Я)

Л
Име и фамилия
Длъжност Декларация
Лазар Христов Главен инспектор

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Лилия Благоева Старши експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Лиляна Драгиева Директор

Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Лучия Бакалчева Главен юрисконсулт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Люба Грозданова Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Любoмира Ганчева Началник на политическия кабинет

Изтегли (ЗПКОНПИ)

М
Мариана Фрехарт Старши експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Мариана Петрешкова Старши експерт

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Мариана Стоева Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Мариела Милева Директор

Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Марина Кадрева Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Марио Атанасов Главен инспектор

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Мария Васева Главен експерт

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Мария Минова Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Мария Недина Съветник

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Мария Чешменджиева Директор

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Марияна Илиева Държавен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Марияна Русева Главен специалист

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Мартин Лазов Младши експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Мартин Райчев Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Мила Павлова Финансов контрольор

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Милена Николова Главен вътрешен одитор

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Мима Запрянова Държавен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Мирослав Дамянов Съветник

Изтегли (ЗПКОНПИ)

Мирослава Владимирова Главен експерт

Изтегли

Мирослава Христова Директор

Изтегли
Изтегли

Михаела Китова Юрисконсулт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Н
Недялко Ангелов Главен специалист

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Нико Терзиев Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Николай Димитров Държавен инспектор

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Николай Марков Държавен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Николай Налбантанов Директор

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Нина Илиева Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

O
Огнян Липчев Главен инспектор

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Олга Влайкова Главен експерт

Изтегли (ЗПКОНПИ)

Олег Добрев Технически сътрудник

Изтегли (ЗПКОНПИ)

П
Петрана Попова Държавен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Петър Янков Началник отдел

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Петя Иванова Старши експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Петя Йорданова Държавен инспектор

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Петя Ичева Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Петя Секулова Главен специалист

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Пламен Шиндарски Държавен експерт

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Полина Старирадева Държавен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Р
Райна Манасиева Държавен инспектор

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Радослав Кирилов Главен експерт

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Радостина Стоичкова Главен специалист

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Ралица Тодорова Главен специалист

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Ренате Каменова Старши експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Росен Ангелчев Главен специалист

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Росица Алексиева Главен юрисконсулт

Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Румяна Еленкова Главен специалист

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

С
Светла Марчева Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Светлана Богданова Главен инспектор

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Светлана Биджева Началник отдел

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Светлана Найденова Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Свилена Симеонова Началник отдел

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Силвана Попова Главен експерт

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Славина Иванова Съветник

Изтегли (ЗПКОНПИ)

Снежинка Владова Главен специалист

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Станислав Станков Директор

Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Станка Атанасова Държавен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Стефан Анастасов Началник отдел

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Стоян Александров Главен експерт

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Стоян Тинков Старши юрисконсулт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Т
Татяна Секулова Главен секретар Изтегли
Теменужка Витанова Старши експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Теодор Дребов Главен инспектор

Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Теодора Зафирова Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Теодора Перничева Старши юрисконсулт

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Тодор Ташев Главен експерт

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Ф
Филип Фиков Главен експерт

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Х
Христина Стоичкова Държавен инспектор

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Христо Касаджиков Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Христо Недялков Младши експерт

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Ц
Цвета Милева Началник отдел

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Цветелина Михайлова Старши експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Цветелина Попова Младши експерт

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Цветилена Младенова Вътрешен одитор

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Цветислава Кръстева  Главен юрисконсулт

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Ю
Юлиян Узунов Служител по сигурността на информацията

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Я
Янка Овчарова Държавен експерт

Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Ясен Марашев Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)