Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) по отношение на задължените по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ (имена, започващи с буква А-К)

А
Име и фамилия Длъжност Декларация
Албена Трасиева Началник отдел

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Александрина Димитрова Началник отдел

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Александър Александров Младши експерт

Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Александър Давидов Началник на отдел

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Александър Цветанов Главен специалист Изтегли (ЗПКОНПИ)
Ангел Тодоров Държавен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Андрей Хаджийски Главен юрисконсулт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Анелия Бойдева
Държавен вътрешен одитор

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Анелия Грозданова
Главен специалист

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Анелия Терзиева Главен юрисконсулт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Ани Държанлиева Главен специалист

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Анна Камбурова Държавен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Анри Дончев Държавен експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Антоанета Зайчева Младши експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Антон Здравков Младши експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Асен Захариев Старши експерт Изтегли (ЗПКОНПИ)
Б
Бойка Иванова Главен вътрешен одитор Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Борис Първанов Държавен експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Борислав Живков Главен юрисконсулт

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Боряна Койчева Главен експерт Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Бранимира Малканова Главен експерт Изтегли (ЗПКОНПИ)
В
Валентина Илиева Държавен експерт

Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Валентина Михайлова Главен вътрешен одитор

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Валери Трендафилов Началник на отдел
Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Ванина Камберова Държавен експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Велислава Динева Младши експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Венета Димитрова Директор Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Венислава Рангеловска Главен експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Венцислав Георгиев Ръководител на инспекторат Изтегли (ЗПКОНПИ)
Вера Тодорова Старши счетоводител

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Веселина Кинаева Държавен експерт Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Вили Русенова Главен експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Г
Габриела Николова Началник на отдел
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Галина Дулянова Директор Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Галина Орешарска Главен експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Георги Манев Главен експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Гергана Лазарова Главен специалист Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Гергана Пенева Главен юрисконсулт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Глория Лепоева Главен инспектор Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Д
Даниела Донева Началник на отдел
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Даниела Занева Главен експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Даниела Карагьозова Главен експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Даниела Петрова Старши счетоводител
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Деница Славилова Младши експерт

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Десислава Димитрова Старши счетоводител Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Диана Генадиева Младши експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Диана Тодорова Главен юрисконсулт

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Диляна Григорова Старши счетоводител Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Диляна Новакова Главен експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Димитрина Колева Началник на отдел
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Димитър Джуманов Главен инспектор Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Димитър Узунов Главен експерт

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Динчер Мюмюн Началник на отдел

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Е
Евелина Липошлиева Главен експерт Изтегли (ЗПКОНПИ)
Елвира Шопова Главен експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Ели Петрова Главен експерт

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Елизабета Накова Главен експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Елина Спасова Държавен инспектор Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Елисавета Михайлова Държавен експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Елица Тодорова Държавен инспектор Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Емил Горанов Главен инспектор Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Емилия Александрова Главен специалист

Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Емилия Гюрова Старши експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Ж
Жеко Жеков Началник отдел Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Жени Човалинова Началник отдел Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
З
Звезделина Рускова Главен експерт Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Здравка Даскалова Архивист Изтегли
Златина Танева Старши експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
И
Ивайло Алексиев Изпълнителен директор АУЕР Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Ивайло Добрев Старши експерт Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Ивайло Илиев Държавен експерт Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Иван Бонев Главен експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Иван Иванов Държавен експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Иван Йорданов Старши експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Иван Маринов Директор Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Иван Палдъмов Главен експерт Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Иванка Мирчева Държавен експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Ивелина Иванова Главен експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Ивет Сотирова Младши експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Ивета Стойнова Главен експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Ивета Филипова Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Иво Петков Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Иглика Игнатова Младши експерт

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Илиана Станкова Главен експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Илия Серафимов Държавен експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Ирина Белчева Главен експерт Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Искра Бозгунова Главен специалист Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
К
Камелия Паунова Началник на отдел

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Камелия Тодорова Младши експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Катя Иванова Главен експерт

Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Катя Лазарова Главен експерт

Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Корнелия Маричова Главен юрисконсулт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Красимира Лозанова Младши експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)

Кристиан Ставрев Старши експерт

Изтегли
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)
Изтегли (ЗПКОНПИ)