Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Зам.-министър Николов на форум в Рига: Въздействието на цените на енергията може да бъде намалено чрез диверсификация

свали снимката

Всяка страна от Централна и Източна Европа, която участва в Партньорството  за трансатлантическо енергийно и климатично сътрудничество (P-TECC), има собствен уникален енергиен микс и свои специфики на сектора, но същевременно пред всички нас стоят редица общи предизвикателства. Най-фундаменталното от тях днес е как да се справим с проблемите на енергийната сигурност, пиковите цени и непредсказуемостта на доставките на фона на поставените цели на зеления преход, т.е. как да балансираме трилемата енергия, икономика и околна среда. Това заяви зам.-министърът на енергетиката Данаил Николов при участието си в международната среща "Декарбонизация и диверсификация: Стимулиране на енергийната инфраструктура за посрещане на днешните предизвикателства", състояла се на 20 юни 2022 г. в латвийската столица Рига. Форумът е част от срещата на върха на инициативата "Три морета", в рамките на която е обособено P-TECC. В събитието участва и българският президент Румен Радев. 

Въздействието на нарастващите и променливи цени в отрасъла значително би намаляло чрез диверсифицирани и динамични енергийни портфейли. Едно портфолио може да бъде достатъчно гъвкаво, за да се адаптира към променящото се търсене на енергия и пазарните тенденции. Висока оценка в практиката получават бизнес инициативите, които допринасят за диверсификация на енергийния микс, включително чрез въвеждане на нови енергоизточници, посочи зам.-министър Николов. Той изтъкна ролята на частния сектор в разработването на проекти, които не само отчитат аспектите на енергийната сигурност, но са и екологично устойчиви, и допринасят за минимизиране на икономическата тежест за потребителите.

Зам.-министър Николов обърна внимание и върху новите технологични решения, като производството и използването на водород и други декарбонизирани газове, чието постепенно въвеждане съответства на правилата на вътрешния енергиен пазар на ЕС. Съвременните услуги в сектора предполагат енергия, която е широко разпространена, разнообразна, надеждна и достъпна, за да гарантира основни социални потребности и да стимулира икономическия растеж.

Важно е да се даде възможност за ефективно използване на съществуващата инфраструктура и равен достъп до нови технологични решения. Като крайъгълен камък на Европейския зелен пакт ЕС прие амбициозни цели за климатичен неутралност до 2050 г., които България подкрепя. Политиките, предложени в рамките на пакта, биха направили европейската икономика по-малко зависима от вноса на енергия и следователно по-устойчива. Високите цени вече ускоряват мерките за пестене на енергия. Необходимо е преходът към нисковъглеродна, ресурсно ефективна и устойчива икономика, съчетана с нови възможности за растеж, заетост и инвестиции, да се осъществи на етапи и по рентабилен начин, стана ясно от думите на зам.-министър Николов.

Той се спря и на включването на ядрената енергия, когато говорим за проекти, допринасящи за енергийната сигурност. Наред с възобновяемите и новите енергийни източници ядрената енергия може да играе важна роля в бъдещите декарбонизирани енергийни системи на страните от P-TECC и да осигури стабилно снабдяване на предвидими и достъпни цени в дългосрочен план, заключи българският зам.-министър.

В P-TECC участват САЩ и 22 европейски държави – България, Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Грузия, Германия, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Украйна. Партньорството поставя акцент върху техническото сътрудничество за осигуряване на анализи и при планиране интеграцията на газопреносните и електропреносните системи, прилагане на добри практики за енергийна киберсигурност, привличане на капиталови инвестиции в енергийна инфраструктура и др. България подкрепя инициативата и участва в работните й срещи на началото. През юли 2021 г. страната ни бе домакин на Срещата на върха и бизнес форума на „Три морета“. Отчитайки важността на тези проблеми, Министерството на енергетиката предлага създаване на отделна (пета) работна група към P-TECC на тема "Зелена трансформация", която да бъде председателствана от България.

отпечатай тази страница