Становище на "White and Сase" относно Арбитражно дело ICC Case 18086/GZ/MHM

Писмено становище от "White and Сase", в което са изложени мотивите относно възможността или невъзможността за обжалване на решението на Международния арбитражен съд в Женева по делото между "НЕК" ЕАД и "Атомстройекспорт" във връзка с проекта "Белене".

Становище от "White and Сase"

Оригинал на становището (на английски език)

отпечатай тази страница