Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Срокът за номинации за членове на УС на фонд "Сигурност на електроенергийната система" изтече

Срокът, в който представители на производителите на електроенергия или техни сдружения можеха да направят предложения за членове на Управителния съвет на фонд "Сигурност на електроенергийната система" изтече на 23 ноември.

Съгласно чл. 5 от правилата за избор на членове на УС, предложенията се представят на министъра на енергетиката в седемдневен срок от публикуването на документа на интернет страницата на Министерството на енергетиката. Правилата бяха публикувани на 16 ноември.

Министерството на енергетиката напомня, че кандидатури, получени след указания срок, няма да бъдат разглеждани.

отпечатай тази страница