Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

При сериозен интерес премина информационният ден, посветен на процедурите за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от ВЕИ и съхранение на електроенергия

свали снимката

Повече от 200 участници (присъствено и онлайн) събра информационният ден, посветен на процедурите за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от ВЕИ и съхранение на електроенергия, организиран от екипа на Министерството на енергетиката. Двете процедури, по които подборът на предложения стартира в средата на м. март, са в изпълнение на инвестиция 6 "Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Основната цел на инвестицията е да допринесе за увеличаване на дела на чистата енергия в енергийния микс на България по пътя към климатична неутралност чрез предоставяне на подкрепа за изграждането и интегрирането в електрическата мрежа на нови 1425 MW мощности за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, заедно с 350 MW съоръжения за съхранение на електрическа енергия.

Основните въпроси на участниците в информационния ден бяха свързани с режима на държавните помощи, с капацитета на локалните съоръжения за съхранение на енергия, със сроковете за оценка на проектите, дали се предвижда удължаване на срока за кандидатстване и други. Заложено изискване по процедурата е при кандидатстването да бъде представен идеен проект, но технологиите се развиват и затова – възможно ли е този идеен проект на по-късен етап да бъде заменен с по-модерно решение? Полезен капацитет и гарантиран капацитет на локалните системи за съхранение едно и също нещо ли означава? Предприятията в затруднено положение ще се оценяват на ниво група или индивидуално? Какъв документ/разрешение за поставяне на за батериите се очаква да се предостави при кандидатстване, след като с последните промени в Закона за енергетиката те вече се считат за преместваеми обекти? Ако дадено лице кандидатства с няколко проекта, таванът на финансиране за всеки отделен проект ли се отнася или за всички? Това са само малка част от дискутираните теми в рамките на информационния ден.  Всички въпроси, зададени писмено по официалния ред, ще получат писмен отговор, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на енергетиката и в информационната система ИСУН.

 

Презентация по Инвестиция 6 – "Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия“

 

отпечатай тази страница