Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Представен бе напредъкът по изпълнението на енергоспестяващи мерки в две сгради на община Габрово

Община Габрово представи напредъка по изпълнение на проект "Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност (НАГОРЕ)", финансиран със средства по програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" по Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014. На  конференцията присъстваха представители на партньорите по проекта, ръководители на образователни институции, проектанти и изпълнители, както и експерти от община Габрово.

В резултат на изпълнението на проекта ще бъде изградено ново котелно помещение за природен газ в детска ясла "Зора" и ще бъде подменена отоплителната инсталация в Природоматематическа гимназия "Акад. Иван Гюзелев". Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 249 432.40 евро. Дейностите се реализират в партньорство с "ЕнЕфект Консулт" ЕООД и норвежката компания "Норконсулт". След успешно проведени обществени поръчки, ремонтните дейности в двата обекта са стартирали и се очаква те да приключат през есента. Строителството се изпълнява по предварително изготвени инвестиционни проекти със съдействието на норвежките партньори по проекта.

След изпълнението на проекта детската ясла ще бъде присъединена към газоразпределителната мрежа на града, което ще даде възможност за отопляване на сградата с природен газ. Ще се запази съществуващото нафтово стопанство, с което ще се осигури алтернативно гориво при евентуални проблеми с доставката на природен газ. В ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" се изпълнява основен ремонт на вътрешната отоплителна инсталация във всички корпуси. Старите отоплителни тела се подменят с нови алуминиеви. Изцяло ще се подмени разпределителната тръбна мрежа в сутерена на всички корпуси, както и вертикалните щрангове, които са с открит монтаж. В абонатната ще се изпълнят нови разпределителни колектори, към които ще се подвържат новоремонтираните отоплителни клонове, всеки с автономна циркулационна помпа. Предвидено е и автоматично управление на работата на тези клонове с възможност и за работа на противозамръзващ режим.

Община Габрово, съвместно с партньорите по проекта и ръководството на учебното заведение, е създала  нужната организация за изпълнение на заложените строително-монтажни работи в срок, така че училището да може да функционира пълноценно още в началото на новата учебна година. Внедряването на мерки за енергийна ефективност в училището и в детската ясла в Габрово ще доведе до намаляване на потреблението и разходите за ел. енергия, както и ще подобри условията, при които се провеждат занятията в двете сгради.

отпечатай тази страница