Правила за определяне на членове на Управителния съвет на Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

Във връзка с промените в Закона за енергетиката (ЗЕ), обнародвани в ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.  и създадения Фонд "Сигурност на електроенергийната система", Министерството на енергетиката публикува Правила за определяне на членове на Управителния съвет на Фонд "Сигурност на електроенергийната система".

 

отпечатай тази страница