Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Повече от 2600 държавни и общински служители получиха знания по енергийна ефективност

Повече от 2600 държавни и общински служители получиха знания по енергийна ефективност в рамките на схема за обучение, финансирана по линия на програма BG 04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство. Това става ясно от финалните резултати от деветте финансирани проекта, представени от заместник-министъра на енергетиката Жечо Станков по време на  заключителна пресконференция на един от бенефициентите – ВИФИ България ЕООД.

В рамките на проектите, които приключват в края на м. април,  в продължение на четири месеца бяха проведени 95 обучения, стана ясно от думите на заместник-министър Станков. По този начин са спестени около 4 млн. лв. на държавата, тъй като програмата покрива 100% от разходите за тази дейност.

Участващите в обученията експерти от държавните и общинските институции бяха запознати с основни моменти, свързани с енергийния мениджмънт на сгради, разработване и отчитане на планове за действие по енергийна ефективност в съответствие с националното и европейското законодателство, както и с енергийните одити. Трансферът на практическо ноу-хау и споделянето на добри практики от партньори от Норвегия, каквито имаха част от бенефициентите по проекта, допринесоха за повишаване на капацитета на местната власт и държавните структури при реализация на мерки за енергийна ефективност.

Обучаващите организации посочват необходимостта от практически знания и умения по темата като един от елементите на обучението, който може да бъде надграждан и в бъдеще.

Обученията по енергийна ефективност и възобновяема енергия се проведоха от общо девет организации – бенефициенти по проекта: Висшето училище по застраховане и финанси, Балканския институт по труда и социалната политика, Сдружение "Софийска енергийна агенция Софена", Европейския институт по труда, "Адванст бизнес консултинг" ООД, Русенския университет "Ангел Кънчев", БАН, ВИФИ България ЕООД и "Рувекс" АД.

отпечатай тази страница