Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

От 1 юли битовите клиенти излизат на свободния пазар на електроенергия, но в преходния период цените за тях няма да се променят

свали снимката

От 1 юли 2024 г. битовите клиенти ще излязат на свободния пазар на електроенергия, регулиран пазар вече няма да има, а НЕК ще изгуби ролята си на обществен доставчик. Това са част от промените, свързани с пълната либерализация на пазара на електроенергия, дискутирани по време на форума Energy of tomorrow, организиран от Investor.bg, в който участва и директорът на дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“ в Министерството на енергетиката Николай Налбантов. Въпреки новите моменти, в преходния период цените за битовите потребители няма да се променят, стана ясно по време на дискусията. Предстои Министерският съвет да определи базова стойност на електроенергията за битовите клиенти, а КЕВР – надбавка, която покрива разходите и определена печалба на крайните снабдители. По думите на председателя на регулатора доц. Иван Иванов, тази надбавка са очаква да бъде около 7%. Тези два компонента (базова стойност плюс надбавка) ще формират цената, по която битовите клиенти ще заплащат доставената електроенергия след 1 юли. Ако определената от МС базова стойност е под борсовата цена на електроенергията, крайните снабдители, които ще купуват от борсовия пазар, ще бъдат компенсирани. В обратния случай те ще трябва да внасят разликата между определената базова цена и борсовата цена във фонд „Сигурност на електроенергийната система“, поясни Николай Налбантов.

За пълно регламентиране на процеса, предстои КЕВР да приеме промени в наредбите за регулиране на цените на електроенергията и за лицензиране на дейностите в енергетиката. Към тези нормативи се добавя и изцяло нова наредба за присъединяване на обекти към електрическите мрежи. Последната е окончателно приета днес, 28 март, информира председателят на регулатора доц. Иван Иванов.

Все още неизяснени за крайните снабдители остават някои технически въпроси, свързани с периодите на фактуриране, избора на борсов сегмент за снабдяване с електроенергия и други, стана ясно по време на дискусията.    

 

отпечатай тази страница