Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Одобрена е концепцията за изпълнение на програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност"

Министерството на енергетиката получи одобрение на концепцията за изпълнение на програмата  "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" от страна на донорите – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Въз основа на това в момента се разработва споразумение за изпълнение на програмата, което се  очаква да бъде подписано до края на м. юни.  Това са последните стъпки, преди да бъде обявен приема на проектни предложения, което се очаква през м. октомври.

Програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" се финансира от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Тя разполага с финансов ресурс от близо 33 млн. евро, от които 28 млн. евро са безвъзмездна помощ. Това е двойно увеличение на средствата спрямо предишния програмен период, когато бюджетът беше в размер на 15.6 млн. евро.

С предоставените средства ще бъдат финансирани дейности, свързани с енергийна ефективност, оползотворяване на потенциала на възобновяемата енергия със специално внимание върху хидро- и геотермалната енергия. През новия програмен период  геотермалната енергия е изведена като специален приоритет в програмата.

отпечатай тази страница