Министър Петкова ще председателства редовно заседание на Съвета на ЕС, част "Енергетика"

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще председателства редовното заседание на Съвета на ЕС "Транспорт, телекомуникации и енергетика", част "Енергетика". Заседанието ще се проведе на 11-ти юни, понеделник, в Люксембург.

Енергийните министри на страните-членки на Европейски съюз ще обсъдят основните досиета от законодателния пакет "Чиста енергия за всички европейци", включващ регламента за управление на Енергийния съюз, директивите за енергията от възобновяеми източници и за енергийната ефективност. Дискутиран ще бъде и регламентът относно Агенцията за сътрудничество между регулаторите (ACER).

Заседанието "Транспорт, телекомуникации и енергетика", част "Енергетика" е последното в рамките на първото българско председателство на Съвета на ЕС. В края на заседанието се предвижда представяне на работна програма на предстоящото австрийско председателство.

отпечатай тази страница