Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министър Живков: Подобряването на инфраструктурните връзки е необходимо условие за задълбочаване на икономическото сътрудничество

свали снимката

Подобряването на инфраструктурните връзки в региона, включително и в енергийния сектор, е необходимо условие за задълбочаване на икономическото сътрудничество между държавите. Това каза министърът на енергетиката Андрей Живков пред участниците в Петия енергиен форум за Югоизточна Европа, който се провежда в гр. Солун, Република Гърция. Министър Живков очерта дългосрочните ефекти от този процес, сред които създаването на нови вериги на доставки и нови работни места, по-устойчива интеграция на икономиките и подобряване на благосъстоянието на обществото. Той изтъкна развитието на газовата инфраструктура в България като добър пример за укрепване на регионалната междусистемна свързаност и подобряване на енергийната сигурност. По думите на енергийния министър, сред най-важните проекти в тази област са интерконекторът Гърция – България и терминалът за втечнен природен газ край Александруполис. Чрез тях регионът ще разполага с достъп до различни източници и маршрути за доставка на природен газ.

Проектът за изграждане на междусистемна връзка Гърция – България е ключов за нашата страна и за региона поради стратегическата си роля за осигуряване на енергийна диверсификация, подчерта министър Живков. Като част от развитието на Южния газов коридор, чрез тази връзка държавите от Югоизточна и Централна Европа ще имат достъп до алтернативни доставки от Каспийския регион и възможност за внос на втечнен природен газ.

Регионалните инфраструктурни проекти са от ключово значение за реализация на Вертикалния газов коридор за доставки на газ от юг към север, изтъкна енергийният министър. В допълнение – газопроводът Eastmed, чрез свързването със съществуващите газопреносни мрежи в Гърция и България, ще осигури достъп на страните от региона до газови находища в Кипър, Израел и Източното Средиземноморие.

Интегрирането на Западните Балкани е изключително важно от гледна точка на гарантиране на енергийната сигурност, посочи министър Живков и припомни, че този процес бе приоритетна тема на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

Активното регионално сътрудничество в Югоизточна Европа ще допринесе за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на енергийни ресурси, повишаване на енергийната сигурност и засилване на конкурентоспособността на икономиките, каза в  заключение министър Живков.

 
отпечатай тази страница