Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

МЕ публикува имената на членовете на УС на фонд "Сигурност на електроенергийната система"

Министерството на енергетиката публикува имената на членовете на Управителния съвет на фонд "Сигурност на електроенергийната система". За председател от министъра на енергетиката е определен Диан Червенкондев. За представител на Министерството на околната среда и водите е излъчена Боряна Папазчева – Каменова, а на Министерството на финансите – Румен Тушев. От производителите на електрическа енергия, съгласно протокол от работата на комисията, определена със заповед № Е-РД-16-589/27.11.2015 г., са определени Кремен Георгиев – представител на производителите на конвенционална електрическа енергия и Меглена Русенова – представител на производителите на енергия от ВЕИ.

 

отпечатай тази страница