Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Конкурс по оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на "Български енергиен холдинг" ЕАД

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД.

Срокът за подаване на офертите е до 17.00 ч. нa 10-тия работен ден след публикуване на поканата (денят на публикуване не се брои).

Покана

Приложения в Word формат

отпечатай тази страница