Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министър Радев с редица ключови разговори в рамките на двудневната неформална среща на министрите на околната среда и енергетиката във Валядолид

свали снимката

Преработването на Плана за възстановяване и устойчивост и Териториалните планове за справедлив преход на България бяха тема на обсъждане между министъра на енергетиката Румен Радев и европейския комисар по енергетика Кадри Симсон. Те се срещнаха в рамките на неформалното заседание на министрите на околната среда и енергетиката във Валядолид, Испания.

По традиция се проведе и поредна неформална среща на енергийните министри на сходно мислещите (проядрено настроени) държави членки (Франция, България, Хърватия, Чехия, Финландия, Унгария, Нидерландия, Румъния, Полша, Словения, Словакия и Швеция. Белгия и Италия участваха като наблюдатели).  Участниците препотвърдиха отново ключовата роля на ядрената енергия за гарантиране на стабилността и устойчивостта на електроенергийната мрежа на целия европейски електроенергиен пазар. Според изразеното от тях мнение ядрените технологии и възобновяемите енергийни източници се допълват взаимно за постигане целите на ЕС в областта на климата и енергийната сигурност. Министрите подготвиха съвместен документ до ЕК – „Нова стратегия за използване на ядрената енергия в Европейския съюз“, в който призовават за адекватно признаване и подкрепа на ядрената енергия. Принципът на технологична неутралност и суверенното право на държавите членки да определят своя енергиен микс следва да бъдат надлежно взети предвид в европейските политики.

С гръцкия си колега Теодорос Скилакакис министър Радев дискутира задълбочаването на енергийното сътрудничество и стратегическото развитие на енергийните връзки между двете страни. Повишаването на сигурността на газовите доставки чрез развитие на необходимата инфраструктура, в т.ч. чрез ключовите инфраструктурни проекти за терминал за втечнен природен газ край Александруполис и газовия интерконектор Гърция-България, петролопровода Александруполис-Бургас, също бе тема на обсъждането между двамата министри.  Те разговаряха и за инициативи за сътрудничество в областта на водорода.

В рамките на двустранна среща с държавния секретар на Германия Свен Гиголд и държавния секретар по енергетика и климат на Португалия Ана Фонтура Гувея министър Радев обсъди въпроси, свързани с обмяната на добри практики и възможности за развитие на сътрудничеството в областта на зеления водород.  Акцент бе поставен върху ключовата роля на водорода за повишаване сигурността на енергийните доставки в ЕС и електрификацията на сектора. В тази връзка и с оглед развиването на водородния пазар, с ключово значение беше очертана необходимостта да бъдат привлечени повече инвестиции и да бъдат използвани възможностите на съществуващата инфраструктура и свързаност в ЕС.

Засилване на двустранното сътрудничество в областта на електроенергийната и газовата свързаност бе тема на разговора на министър Радев с държавния секретар на Румъния Дан-Драгош Драган.

 

отпечатай тази страница