Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Заместник-министър Ива Петрова: България ще подпомага Молдова за енергийна сигурност и диверсификация

свали снимката

България ще продължи да полага усилия за подпомагане на Молдова в осигуряването на енергийната сигурност и диверсификацията на енергийните източници в страната, включително в областта на природния газ и електроенергията. Това каза заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова, която участва в деветото заседание на Междуправителствената българо-молдовска комисия за икономическо сътрудничество. Срещата се проведе на 26 март 2024 г. в молдовската столица Кишинев под председателството на българския заместник-министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова и министъра на енергетиката на Молдова Виктор Парликов.

В рамките на събитието Ива Петрова и Виктор Парликов проведоха двустранна среща и обсъдиха въпроси от общ интерес в областта на енергетиката. България и Молдова потвърдиха намеренията си за развитие на инициативата за Вертикалния газов коридор. Присъединяването на газопреносния оператор на Молдова към останалите страни по проекта е ключово за успеха на инициативата и разкрива нови възможности за синергия с европейските приоритети за сигурно и надеждно снабдяване с природен газ.

Проектът за Вертикален газов коридор е обща инициатива на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова, която има за цел диверсификация и подобряване сигурността на доставките чрез пренос на допълнителни количества природен газ от юг на север.

В рамките на заседанието на Междуправителствената българо-молдовска комисия за икономическо сътрудничество двете страни се договориха също да разгледат възможностите за сътрудничество в областта на енергийната ефективност, развитието на електроенергийните мрежи и тяхната модернизация и дигитализация, възобновяемите енергийни източници и съхранението на енергия.

отпечатай тази страница