Констатации на Европейската комисия и Световната банка за българския енергиен сектор

Презентация на Световната банка

Presentation of the World Bank - Power Sector Rapid Assessment

 

Констатации и препоръки на Европейската комисия

Findings and recomendations related to the Bulgarian energy sector - European Commission

отпечатай тази страница