Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Констатации на Европейската комисия и Световната банка за българския енергиен сектор

Презентация на Световната банка

Presentation of the World Bank - Power Sector Rapid Assessment

 

Констатации и препоръки на Европейската комисия

Findings and recomendations related to the Bulgarian energy sector - European Commission

отпечатай тази страница