Постигнато е споразумение по директивата за общоевропейската цел за възобновяема енергия

След продължителни тристранни преговори по предложението на ЕК за  директивата за енергията от възобновяеми източници бе постигнато споразумение. Документът е част от пакета "Чиста енергия за всички европейци", който се разглежда от Съвета "Транспорт, телекомуникации и енергетика" в рамките на първото българско председателство на Съвета на ЕС.

Новата регулаторна рамка предвижда обвързваща общоевропейска цел от 32% дял за енергията от възобновяеми източници, с включена възможност за преразглеждане през 2023 г. Сред основните акценти в приетия документ са: подобряване схемите за подкрепата на ВЕИ, оптимизиране на административните процедури, осигуряване на стабилна регулаторна рамка, повишаване на дела възобновяема енергия в транспорта и отоплението.

След окончателното приемане на предложената директива за възобновяема енергия от Европейския парламент и от Съвета на ЕС, новото законодателство ще бъде публикувано в Официалния вестник на ЕС.

 

 

отпечатай тази страница