С допълнителни 163 хил. лв. ще се изпълнят мерки за енергийна ефективност в Бургас

свали снимката

По време на посещение в Бургас енергийният министър Теменужка Петкова даде символичен старт на работата на районната отоплителна инсталация в квартал "Меден рудник" като запали новия котел. Съоръжението е част от обновената и модернизирана централа, която ще произвежда енергия за две училища и една детска градина – ОУ "Елин Пелин", СОУ "Константин Петканов" и ЦДГ "Морска звезда", в които се обучават над 3000 деца. Проектът се изпълнява по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Партньори на Община Бургас са "Технически Университет - София - Технологии" ЕООД и фирма "NORSK ENERGI" - Норвегия. Общо по програмата за района на Бургас бяха отпуснати над 2.5 млн. лв.

Министър Петкова връчи на зам.-кмета на града Йорданка Бенова-Ананиева ваучер на стойност 163 хил. лв. Средствата се предоставят по новата схема на норвежката програма. Те ще бъдат използвани за изграждане на енергоефективна отоплителна инсталация в сградите на ОУ "Христо Ботев", в бургаския квартал "Ветрен". Предвижда се да се подмени сегашната инсталация с автоматичен котел на биомаса, както и да се подмени топлопреносната мрежа. По този начин ще се намалят разходите за енергия с 15 kWh/година.

Припомняме, че през 2015 г. бяха подписани 34 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 32 общини в страната на обща стойност 20 419 775.06 лева. В Столична община и община Мадан се финансират по два проекта.

По процедурата за енергийна ефективност и възобновяема енергия се предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ като минималната стойност на БФП е 170 000 евро, а максималната стойност на БФП е 500 000 евро.

По процедурата се предоставят средства за повишаване на енергийната ефективност и увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници за отопление в обществени сгради. От 34 проекта, 17 от финансираните проекта се изпълняват в сътрудничество с норвежки партньори на донорите. По проектите се изпълняват мерки за повишаване на енергийната ефективност в над 100 сгради, като 37 от тях са училища, 41 детски градини, 8 болници и други сгради със социално значение.

отпечатай тази страница