Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

За обществено обсъждане е публикуван Проект на Устройствен правилник на Министерството на енергетиката

Във връзка с Решение на Народното събрание от 7 ноември 2014 за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (обн., ДВ, бр. 93 от 11.11.2014 г.), Министерството на икономиката и енергетиката предлага за обществено обсъждане проекти на нормативни актове:

Проект на ПМС за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерство на енергетиката и на Министерството на туризма

Устройствен правилник на Министерството на енергетиката

Предложения и мнения може да изпращате на адрес: e-docs@mee.government.bg в законоустановения срок.

отпечатай тази страница