Министър Петкова: Всички държавни институции са предприели необходимите мерки в извънредната ситуация

Водеща: И с удоволствие и с напрежение каня министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Коронавирусът ще ни остави ли без ток и газ? Няма да се ръкуваме.

Теменужка Петкова: Ще спазим.

Водеща: Да, ще спазим. Мислех да Ви кажа да се здрависаме, така с краче, както го правят китайците.

Теменужка Петкова: Може.

Водеща: Така. Чиста водичка ви е налята. Заповядайте! Последното, което хората се интересуват, а пък опозицията може би злоупотребява във Вашата област, това е какво ще стане със сметките за тока на хората? Това е най-простичкия въпрос, преди да поговорим за големите въпроси, свързани с енергетиката

Теменужка Петкова: В тази извънредна ситуация, не само за България, а за целия свят, разбира се една от най-важните мерки, които правителството предложи и които обсъдихме бяха свързани именно с това да бъде гарантиран живота и здравето на хората. На второ място да бъдат предприети такива адекватни на ситуацията мерки, които в максимална степен да защитят българските граждани и да създадат комфорт в тази некомфортна ситуация. По отношение на енергетиката знаете, че това е сектор, който е изключително важен, сектор, който има стратегическо значение за България. Сектор, който е пряко свързан и с нашата национална сигурност.

Водеща: Нека преди тези обобщения, само ми кажете, аз Ви "ядох" и на една пресконференция доста, как хората, които нямат възможност ще могат да отложат своите плащания и ще им бъде ли спиран тока?

Теменужка Петкова: В Закона за извънредното положение много ясно са посочени мерките в тази посока. Една от най-важните мерки е свързана именно с възможността хората да бъдат спокойни по отношение на заплащането на своите сметки за електрическа енергия.

Водеща: Как?

Теменужка Петкова: Срокът за плащане на сметките за електрическа енергия е удвоен, като от 10 дни става 20.

Водеща: Тези дни се броят от датата на изтичането, защото там после пише - "Плати го до дата еди-коя си, но има още десетина дни търпим срок".

Теменужка Петкова: Точно така.

Водеща: Тоест към тези 10 дена търпим срок добавяме още 10?

Теменужка Петкова: Удвояват и стават 20.

Водеща: Така.

Теменужка Петкова: Отделно от това, съгласно закона, министъра на енергетиката на база на основателни мотиви и по предложение на Националния щаб има право да удължи този срок толкова, колкото е необходимо, като разбира се, се отчита и финансовата стабилност на сектор Енергетика.

Водеща: С извинение, практически – как един човек, едно семейство, как може бързо да докаже, да не му бъде спрян тока предварително? Това е също важен въпрос и после да доказваш това и онова, че не можеш да си платиш. Как той ще докаже, че не може да плати?

Теменужка Петкова: Спирането на електрическата енергия на битовите потребители поради неплащане е една много крайна мярка.

Водеща: Често приложима.

Теменужка Петкова: Мярка, до която в конкретната ситуация, няма как да се достигне, след мерките, които ние предложихме. Независимо от това, има разписан ред и всяко едно от електроразпределителните дружества го прилага тогава, когато има неизрядни платци и хора, които са платили по-късно или не могат да заплатят към настоящия момент своите сметки. Към всеки един от тези потребители се прилага индивидуален подход, въвежда се поредица от срещи, от разговори с него и се търси най-благоприятния за потребителя вариант, на база на който се разсрочва неговия дълг.

Това го имаше и до сега. Но сега, в тази извънредна ситуация, хората трябва да бъдат спокойни, че на база на тези мерки, които ние сме предложили и които станаха факт със Закона за извънредното положение, на практика гарантират тяхното спокойствие и комфорт в тази ситуация.

Водеща: Тоест, както каза и министър-председателя, Вие ще търсите като министър на енергетиката баланса между това да не фалират дружествата и обаче да не бъдат във фалит без ток и потребителите на електричество, парно.

Теменужка Петкова: Разбира се. Това е нашата роля, това е нашата задача в тази ситуация. Така че българските граждани трябва да бъдат спокойни. Правителството, всички институции сме предприели необходимите мерки, така че да бъде гарантирано тяхното спокойствие в тази ситуация. Но от друга страна трябва много ясно да се каже, че всякакви опити за залитане в сферата на популизма по никакъв начин не биха били полезни. Те биха създали повече проблеми, отколкото биха предложили решения.

Водеща: Добре и тогава веднага да отидем към предприятията например. В петък, мисля че Конфедерацията на Независимите Синдикати в България (КНСБ) Ви изпрати едно писмо, в което Ви сигнализира, че търговците на електрическата енергия имат конкретен проблем, свързан с голямата разлика между ценовите нива на закупена борсова енергия от АЕЦ "Козлодуй" и текущото ценово равнище на пазара на електрическа енергия в региона и в Европа. Вие много добре знаете, че цената е в път паднала на електрическата енергия на европейската борса. Даже мисля че днес е 15 лв. А до колкото знам, сега ще погледнем в справката. Тази енергия е купувана на минимум 50 лв. от доставчиците на електричество. Какво ще предприемете Вие?

Теменужка Петкова: Първо трябва да кажем, че това са договорни отношения между АЕЦ "Козлодуй", в качеството му на производител на електрическа енергия и съответните търговци в конкретния случай, които са и обект на коментар в писмото на КНСБ. Наред с това, между другото, трябва да кажем, че в АЕЦ "Козлодуй" постъпиха може би около 10-12 писма от търговци, които желаят да бъдат прекратени техните договори или да бъде предоговорена цената. Тук трябва да отворим една скоба и да обясним, че на практика в самите договори няма клауза, която да дава възможност да се предоговарят цените.

Водеща: Да, така е.

Теменужка Петкова: И обяснението е много просто. Тъй като тази цена е борсова, тя е постигната като цена на борсата в определен момент. Тези договори са дългосрочни, те са сключени за 3,  6 месеца, 12 месеца и в тях няма опция за предоговаряне на цената поради тази причина – че това е борсовата цена към определен момент. Така че тук имаме един чисто правен въпрос, който не позволява на този етап да се пристъпи към подобен тип разговори.

Към настоящия момент съм възложила на колегите от АЕЦ "Козлодуй" и от Българският Енергиен Холдинг (БЕХ) да бъде изготвен анализ, от който да стане ясно какъв е всеки един от конкретните случаи, в който съответните търговци желаят предоговаряне или прекратяване на условията в договора. Но тук трябва да бъдем много ясни и да кажем, че ако определена категория участници в пазара на електрическа енергия биха желали в тази ситуация да прехвърлят целия риск или да кажат по-голямата част от риска върху държавната атомна електроцентрала това не би бил добър вариант и това е вариант, който ние не бихме допуснали да се случи.

Водеща: Да, намерих справката, която търсех. "В края на 2019 година АЕЦ "Козлодуй" е провела търгове за енергия с цени около 110 лв. на киловатчас". Това е била покупна цена от тези търговци. "Поради криза с коронавируса цената на енергията и поради намаленото потребление, падна до около 50 лв. на мегаватчас. А днес борсовата цена е 15 лв.". Искам да Ви подскажа нещо, което Вие сигурно знаете не по-зле от мен, че онзи ден ЕК предложи задействането на общата предпазна клауза от Пакта за стабилност и растеж. Това мисля че беше обсъждано на ниво правителство. "След като бъде одобрена от правителствата в Съвета", те смятат че това ще стане в началото на следващата седмица, даже мисля че е насрочено онлайн заседание, "клаузата ще позволи на държавите-членки да предприемат мерки за адекватно справяне с кризите, като същевременно се отклоняват от бюджетните изисквания, които обикновено се прилагат в рамките на европейската фискална рамка".  Ето тук би могло без да се ощетява фиска или в случая… да, защо пък не – и АЕЦ "Козлодуй", и БЕХ, и т.н. Нека да се помисли за преразглеждане на цените с реален ден и час.

Теменужка Петкова: Тази мярка всъщност касае бюджетите на държавите-членки. Тук трябва да направим паралел между бюджетна организация и търговско дружество. В конкретния случай по отношение на договорите, които има АЕЦ "Козлодуй" с търговци на електрическа енергия става въпрос за търговски взаимоотношения между два юридически субекта. Не знам как би изглеждало на фона на цялата картина едно стратегическо предприятие, каквото е АЕЦ "Козлодуй”, едно дружество, което е гарант за нашата енергийна сигурност, в тази ситуация да пристъпи към разваляне на тези договори и да сключи други договори, които са с по-неблагоприятни за него условия.

Водеща: Или поне преместване на сроковете, г-жо Петкова. Q2/20 да стане Q1/21, тоест да го обясним на нашите слушатели и зрители - това, което е дължимо и е било предвидено до края на 2020 година, да се премести в 2021 година, нали така?”

Теменужка Петкова: Колегите специалисти и в АЕЦ "Козлодуй", и в БЕХ в момента правят анализ на всеки един от тези договори, така че ще видим какви са възможностите. Но, пак искам да подчертая, че АЕЦ "Козлодуй" няма как да поеме риска на определени участници на пазара на електрическа енергия в тази ситуация. Няма как този риск да бъде прехвърлен върху държавната атомна електроцентрала.

Водеща: Да, именно затова Вие предложихте тази директива на ЕК.

Теменужка Петкова: Да, но тя касае бюджета. А тук става въпрос за търговски дружества, които внасят данъци в бюджета. Тоест ние не разчитаме на финансиране от бюджета и не попадаме в тази рамка.

Водеща: Това означава ли, че ще достигнем до масови фалити на търговци на електроенергия?

Теменужка Петкова: Ами не бих казала. все пак става въпрос за компании, които се занимават с търговия на електрическа енергия и борсите в Европа са достъпни - продажбата и възможността за пренос на електроенергия са факт и не смята, че ще се стигне до масови фалити.

Водеща: Кога ще имате решение?

Теменужка Петкова: Надявам се още в рамките на следващата седмица да сме анализирали цялата ситуация и да имаме конкретни решения.

Водеща: Добре, не направихме обнадеждаваща новина, но все пак.

Теменужка Петкова: Нека да бъдем реалисти. Аз се опитвам да бъда реалист и съм откровена в това, което казвам, тъй като държавната енергетика е изключително важна и знаем какво означава нейната финансова стабилност.

Водеща: По този повод един, пак болен, въпрос, който също поради стечение на обстоятелствата, споменах преди малко КНСБ за писмото си за търговците на ток. Предмети на вниманието на синдикатите, а и ето Емил Димитров-Ревизоро е следващият ми събеседник - това са вредните емисии. Всяка година предприятията емитират емисии до 30-ти април и са длъжни да ги заверят за предходната година. Във връзка с новата ситуация Изпълнителната агенция по околна среда на Германия е започнала процедура по отлагане на тези срокове с от 9 до 12 месеца. Тоест ако тук става дума за края на Април, това трябва да стане в края на годината, или по средате на следващата. Необходимо ли е да се направи същото в България? Например, сумата необходима на ТЕЦ "Марица Изток 2" е от порядъка на 200 милиона евро. Ако не е така поправете ме.

Теменужка Петкова: Да, толкова е. 360 млн. лв. приблизително е сумата, която ТЕЦ "Марица Изток 2" трябва да заплати, за да може да купи тези квоти за емисии.

Водеща: Можете ли Вие да направите подобна разсрочка, ще бъде ли склонен ЕС?”

Теменужка Петкова: Този въпрос е в компетенциите на министерството на околната среда и водите. Ние бихме били доволни от една такава крачка - тя безспорно ще даде възможност на централите, които произвеждат електрическа енергия от въглища наистина да имат глътка въздух в тази ситуация.

Водеща: Зададох Ви въпроса, защото в един момент тези централи могат да бъдат закрити, това е точно във Вашия патримолиум.

Теменужка Петкова: Ние сме декларирали много ясно своята визия по отношение на въглищните централи - тя е ясно отразена в интегрирания план Климат-Енергетика, който ние сме предоставили в ЕК и там сме посочили, че ние ще разчитаме на този тип мощности и до 2030-та с хоризонт 2050-та година, тъй като за България те имат изключително важно стратегическо значение и без тези мощности българската електроенергийна система не би могла да функционира нормално”.

Водеща: Какво е състоянието на електроенергийната система в момента? Казахме Марица Изток намали драстично производството, търговците на ток не са в състояние да продават този ток на цените, на които са го купували, камо ли да имат печалба. Мините могат да бъдат затворени, ако не се справим с вредните емисии.

Теменужка Петкова: Няма такава опасност. Електроенергийната система, мините работят в нормален ритъм, отложени са дейности, които биха могли да бъдат отложени - планови ремонти, дейности свързани с откривката, но добивът на въглища продължава и снабдяването на топлоелектрическите централи в Маришкия басейн с въглища продължава и то е факт. Така че проблем няма в тази посока. Що се отнася до електроенергийната система тя е стабилна, работи нормално, покрива изцяло потреблението, така че проблем с потреблението, с електроенергийната ни система няма. Предприети са всички необходими мерки, така че и доставките на природен газ се извършват регулярно, така както предвиждат нашите договорни ангажименти, така че българските граждани трябва да бъдат спокойни за енергийната система на страната в тази ситуация.

Водеща: Колко да бъдат спокойни? Например, доставчикът на газ не е под контрола на министерството на енергетиката.

Теменужка Петкова: Булгаргаз е дружество, което е собственост на Българският енергиен холдинг и 100-процентов собственик на капитала е българската държава.

Водеща: Имам другия доставчик предвид – Овергаз. Който е, колко, 10% ли снабдява.

Теменужка Петкова: Овергаз приблизително около 300 милиона мисля, че е някъде е потреблението му годишно.

Водеща: Това са?

Теменужка Петкова: Но той доставя природен газ и от други източници.

Водеща: Така. И тук са засегнати и частните абонати. Тук ще кажете, че КЕВР регулира нещата, така ли?

Теменужка Петкова: Не, тук ще кажем, че има Закон за енергетиката, който казва, че има един обществен доставчик - Булгаргаз и той по всяко време трябва да може да задоволи потребностите от природен газ при всеки един от потребителите.

Водеща: Понеже ми писаха тук, сега го видях отново, потребители на газ, които са се газифицирали от Овергаз, не са сигурни че ще могат да си платят таксата за потребление на газ. Това ще предизвика ли тяхното спиране?

Теменужка Петкова: Не, не би трябвало.

Водеща: Овергаз не е ли самостоятелно търговско дружество?

Теменужка Петкова: Самостоятелно е, но то е лицензиант. То има лицензия и Комисията за енергийно и водно регулиране следи изпълнението на тази лицензия и те като лицензиант имат определени ангажименти и задължения, които трябва да спазват. Това се отнася за всички газоразпределителни дружества.

Водеща: Да, точно това щях да питам – за всички лицензианти и концесионери в други области. Какво точно се прие в закона?

Теменужка Петкова: Те се задължиха по принцип да осигурят  такива условия, по отношение на плащанията, да облекчат своите клиенти, да създадат условия в съответните офиси, които да гарантират живота и здравето на хората и спазването на всички изисквания на Щаба.

Водеща: Хубаво, но говорим за потребителите.

Теменужка Петкова: Това е, което в закона се предприе за всички дружества, които се занимават с пренос и доставка на природен газ, с топлинна енергия и с електрическа енергия.

Водеща: Разделихте ли се с мечтата за АЕЦ "Козлодуй"?

Теменужка Петкова: За АЕЦ "Белене" може би.

Водеща: за АЕЦ "Белене", извинявайте. За АЕЦ "Белене", за Турски, "Балкански поток".

Теменужка Петкова: Не, не бих казала. Категорично!

Водеща: За газовия хъб на Александруполис?

Теменужка Петкова: Не, категорично не сме се разделили с нито един от големите енергийни проекти, които се развиват в България, строителството продължава и на "Балкански поток", и на интерконектора Гърция-България. Изпълнителите на обществените поръчки, които са ангажирани със строителството на тези проекти, съответно направиха реорганизация в своята дейност, в момента се изпълняват такъв тип дейности, които на първо място позволяват спазването на изискванията на Националния щаб и на второ място да не спира строителната дейност и да вървим напред. По отношение на АЕЦ "Белене", вие знаете, че към настоящия момент трябва да подпишем споразумението за конфиденциалност и да предоставим информационният меморандум на петте компании, с които желаят да бъдат водени преговори.

Водеща: Как ще влязат те в тази стая, как се казваше? Бялата стая?

Теменужка Петкова: Информационната стая.

Водеща: Не знам защо съм решила, че е бяла.

Теменужка Петкова: Тя между другото е в бяло боядисана, така че да.

Водеща: Не, то като символ на честността, на успеха.

Теменужка Петкова: Но по отношение на подписването на споразумението за конфиденциалност ние сме намерили решение към настоящия момент – целия този процес ще се осъществи по електронен път, ще се подпише електронно цялата тази документация, ще изпратим информационния меморандум на петте компании, така че в този срок до възможността да им бъде осигурен достъп до информационната стая в НЕК, те ще имат възможност да се запознаят с информационния меморандум за проекта.

Водеща: Но не знаем кога.

Теменужка Петкова: Това, което ние сме заявили пред тези пет компании е, че срокът за подаване на обвързваща оферта от всяка една от тях ще започне да тече от момента, в който ние ще можем да осигурим достъп до информационната стая.

Водеща: Защото тази информационна стая не може да бъде достъпена виртуално?

Теменужка Петкова: Не, няма как да бъде достъпена виртуално. В информационната стая има няколко компютъра, на които са отстранени всякакви възможности за външен достъп до тях, така че няма как виртуално това да се предостави, това е информация за проекта, тя съдържа и по-специфична информация, така че няма как да бъде предоставен такъв достъп.

Водеща: Последен въпрос. Понеже и ген. Мутафчийски декларира всеки ден, и премиерът Борисов днес декларира за кой ли път, че нищо не се скрива от българите и всичко се прави в наш интерес. Можете ли, без да Ви подавам на риск, да кажете колко сили има енергетиката да издържи, защото ние не знаем колко ще издържи тази пандемия от коронавирус?

Теменужка Петкова: Енергетиката, както вече споменах, е в много добра кондиция, в стабилно състояние, така че няма причини да се притесняваме за енергийната система на страната.

Водеща: Имаме ли опасение, че Русия може да спре доставките?

Теменужка Петкова: Не, няма такива опасения. С нашите партньори от Газпром ние имаме много добра комуникация, отделно от това не бива да забравяме, че и Булгаргаз направи доставки на втечнен природен газ, половин милиард кубични метра газ внесохме от алтернативни източници, така че хората трябва да бъдат спокойни за енергийната ни система.

Водеща: Колко може да издържи? Половин, една, две, три години?

Теменужка Петкова: Може да издържи толкова, колкото е необходимо, защото всичко в нашата енергийна система, в държавната енергетика работи така както трябва – спазваме правилата, предприели сме всички необходими мерки, това е стратегически отрасъл, стратегически дружества и по отношение на тях се спазват най-строгите изисквания. Единственият проблем, който би могъл да се създаде е проблемът, нарече популизъм. Ако се тръгне в тази плоскост и някой започне да обяснява на хората, че е хубаво да не си плащат сметките, докато трае извънредното положение, това би създало проблем не само на енергийния сектор, а на всеки друг сектор, който се занимава с предоставянето на такъв тип услуги за гражданите. Така че това, което ние сме направили като мерки, гарантира на хората спокойствие, комфорт в тази ситуация.

Водеща: И разбиране, ако все пак не могат да си платят сметките.

Теменужка Петкова: Разбира се.

Водеща: Нали това го декларирахте в началото на разговора.

Теменужка Петкова: Разбира се.

Водеща: Добре. Изключително много Ви благодаря. Отново няма да се ръкувам с Вас, желая Ви успех!

Теменужка Петкова: Успех и на Вас, благодаря!

Водеща: И бъдете жива и здрава!

Теменужка Петкова: Всички да бъдем живи и здрави!

Водеща: Разговаряхме с Теменужка Петкова