Министър Петкова: Целта на плана за Възстановяване и устойчивост е да се възстановят икономиките на страните-членки след пандемията от Covid 19

Водещ: Министърът на енергетиката e при нас, добро утро.

Теменужка Петкова: Добро утро.

Водещ: Премина ли карантината Ви?

Теменужка Петкова: Да. От днес вече съм на работа.

Водещ: Имаше ли някакви усложнения за Вас в този период?

Теменужка Петкова: Не. Нямаше никакви усложнения, всичко премина нормално и вече започваме да работим усилено на място. Ние до сега също не сме спирали, работихме онлайн, имахме непрекъсната връзка с колегите, с премиера. Не сме спирали нито за миг работа.

Водещ: Вчера от посланието на министър-председателя чухме, че всеки един от министрите трябва да е на първа линия в битката с COVID-19, това за Вас какво означава, как ще се включвате Вие?

Теменужка Петкова: Това означава всеки от нас да създаде такава организация на работа в своите сектори, че те да бъдат устойчиви, да направим всичко необходимо да бъдем максимално полезни на българските граждани, защото сега се намираме в изключително тежък момент. За това между другото, ние предупреждавахме още преди три-четири месеца. За съжаление, се случи. Така че призива на премиера е всеки един от министрите да бъде на първа линия и така да организира своята работа, че да бъдем максимално полезни на българските граждани.

Водещ: А защо от сега нататък ще организирате? Не трябваше ли през тези месеци, особено летните да има план при втора, много по-голяма вълна, каквато така или иначе се очакваше, да се действа адекватно, по разписани протоколи, да има алгоритми, включително и за болниците? А не сега да се чудим коя линейка в коя болница да отиде.

Теменужка Петкова: Аз вече споменах, че всички ние знаехме, че ще има такава втора вълна и ние не сме спирали да работим в тази посока. Вие виждате, че е създадена необходимата организация на работа и в болниците, и по отношение на всеки един от секторите от икономиката, държавата работи непрекъснато за българските граждани и бизнес. Създадоха се поредица от механизми, мярката 60/40, помощ за всяко едно домакинство, което има нужда от това. Така че не сме спирали да работим и подготовката, смея да твърдя, на България, е една от най-добрите и най-адекватни.

Водещ: Да, но липсват места в болниците. Или поне една голяма част от хората, които са в линейките в София трудно могат да стигнат до болнично лечение. Това не е ли проблем за вас?

Теменужка Петкова: Вие виждате, че министърът на здравеопазването професор Ангелов, премиерът, всички колеги от правителството са силно ангажирани с този въпрос. Работи се непрекъснато затова да се разкриват нови болнични легла в болниците. Има капацитет затова, така че хората трябва да бъдат спокойни. Правителството е на своето място и ние знаем какво правим.

Водещ: Ами да видим дали ще е така. Това ще си проличи със сигурност и в следващите дни, защото на факта, че все пак трябваше да има някакъв алгоритъм, по който да се действа ясно и конкретно и той да бъде изготвен преди да дойде втората голяма вълна, на което сме свидетели в момента, а тя може да става и по-голяма. Трябва ли да има допълнителни мерки, затваряне на България, на бизнеси включително, заради пандемия, виждаме и какво се случва в другите европейски държави.

Теменужка Петкова: Аз бих казала, че най-лесният начин е да се затворят, да спре да работи нормално икономиката, да се затворят училища, университети, да се затворят магазини. Това е най-лесният вариант, но трябва да направим своя анализ на това до колко добър би бил той, защото едно затваряне на икономиката ще се отрази абсолютно негативно на цялата страна.

Водещ: Тоест със сигурност ще се отрази негативно.

Теменужка Петкова: Нашите усилия са насочени към това българските граждани да спазват мерките. Да спазват дистанция, да носят маски. Т.е. това, което зависи от нас да бъде направено като граждани, защото отговорността тук трябва да бъде споделена.

Водещ: Така. Или вие като управляващи не го искате, но съм сигурен, че и хората от бизнеса не го искат със сигурност и никой не го иска, поредно затваряне. Или поне такова, каквото имаше през месец март, но има ли вариант да се разминем с него, според Вас?

Теменужка Петкова: Ще направим всичко възможно, за да не се стигне до там.

Водещ: Добре. В петък вицепремиерът Томислав Дончев представи проект на Националния план за възстановяване и устойчивост на България. Какво се включва в сектора "Енергетика", за което ще отговаряте Вие?

Теменужка Петкова: Да. Първо може би трябва да кажем каква е основната цел на този План за възстановяване и устойчивост. Основната му цел е на първо място да създаде възможност всяка една държава-членка на ЕС да възстанови своя социален и икономически живот след пандемията от COVID-19.

Водещ: Ние ще разполагаме с 12 млрд. лв.

Теменужка Петкова: Да. Отделно от това, обаче, освен възстановяването на съответните икономически сектори, на социалния живот, ще бъдат необходими всички проекти, които държавите включват в своя план. Това на практика ще гарантира устойчивото развитие на тези икономики и растеж. Така че това е основната цел на този план. 37% от тези 12 млрд. лева на практика са насочени в стълб "Зелена България". Този стълб включва няколко основни мерки. На първо място това е енергийната ефективност. Това е една изключително важна мярка, която засяга всеки един български гражданин. Тази мярка всъщност ние искаме да я развием, защото тя ще бъде и най-важната крачка към прехода към нисковъглеродна икономика.

Водещ: Как ще бъде насочена тя към бизнеса, тази мярка за енергийна ефективност?

Теменужка Петкова: Предвидили сме, в този план средства за енергийна ефективност както на жилищните сгради, многофамилни, еднофамилни, така и за енергийна ефективност в промишлените сгради. Това ще създаде възможност и ще бъде една много реална предпоставка за това българския бизнес да стане по-малко енергоинтензивен, защото нашата икономика към настоящият момент е една от най-енергоинтензивните в Европа.

Водещ: Единица продукция струва възможно най-скъпо на фона на всички останали икономики, така ли?

Теменужка Петкова: Ами най-много енергийни ресурси. Най-енергийно интензивна е българската икономика. Така че стремежа е това да бъде намалено.

Водещ: Ще има ли втора процедура по саниране? Това ли означава енергийна ефективност за многофамилните жилища?

Теменужка Петкова: Да, на практика това означава. Смятам, че това е една изключително добра новина за всички български граждани, защото знаем какво е предимството на това да живеем в санирани жилища, те да повишат своята енергийна ефективност. От една страна това ще намали разходите на всяко едно домакинство, за енергийни ресурси. От друга страна пък ще намали и потреблението.

Водещ: Колко пари ще бъдат отделени за новото саниране и ще трябва ли и етажната собственост да се включи със самофинансиране.

Теменужка Петкова: 3 млрд. лв. сме предвидили да бъдат отделени за саниране съответно на сгради, като тук се включват както жилищните многофамилни и еднофамилни, така и промишлените сгради. Също и сгради, които са собственост на държавата, на общината, тук се включва и културната инфраструктура, тук се включва и спортната инфраструктура. Предвидили сме ресурс от приблизително 452 млн. лв. за подмяна на уличното осветление във всеки един български град, така че да се създаде наистина една много добра среда за постигане на най-високи показатели на енергийна ефективност.

Водещ: 12 млрд. лв. Всеки се пита, обаче, какъв ще е контролът. Това няма ли да са поредните пари, които ще изтекат в нечий джоб?

Теменужка Петкова: Не, това няма как да се случи. На първо място трябва да знаем, че ние винаги по отношение на нашата работа до сега сме спазвали всички правила, които диктува европейското законодателство и нашето национално законодателство. Що се отнася до тези средства българските граждани трябва да знаят, че те ще подлежат на много строг контрол. От една страна от нашите национални контролни органи, от друга страна от контролните органи на ЕС. Така че всеки един похарчен лев ще бъде обект на кoнтрол.

Водещ: Тези пари сигурни ли са или ние трябва да ги спечелим и защитим с проекти, които да представим пред ЕК?

Теменужка Петкова: Тези пари са резервирани за България, но работата на България, на нашето правителство е да направим такива проекти, които да бъдат одобрени и да започнем максимално бързо работа по тях с цел да усвоим  средствата и те да бъдат насочени в най-необходимите за българските граждани сфери.

Водещ: Тъй като много често с Вас когато гостувате и говорим специално за енергийните проблеми и проекти в България, говорим за ТЕЦ-овете в Маришкия басейн, ще бъдат ли затваряни те? И по тези пари, които ще получим сега за възстановяване и устойчивост, предвидени ли са суми, които да са в помощ на централите?

Теменужка Петкова: По плана за възстановяване и устойчивост не се предвиждат средства, свързани с централите, които произвеждат електрическа енергия от въглища. Вие знаете, че това е една много важна за България тема, знаете колко важни са тези мощности в българската електроенергийна система. Те са базови мощности и без тях ние не можем да гарантираме сигурната работа на електроенергийната система на България. Поради тази причина ние ще полагаме и в момента полагаме, всички необходими грижи, за да гарантираме нормалната работа на Маришкия басейн и това ще стане факт. Във фонда, който е свързан със справедливия преход е предвидена възможност и в момента ЕК е направила избор на консултант, който ще направи анализ на отделни три региона.