Предоставяне на услуги по почистване на административната сграда на Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 12.11.2019
Краен срок за получаване на документи: 03.12.2019
Крайна дата за подаване на документи: 03.12.2019

Решение (12.11.2019 г.)

Обявление (12.11.2019 г.)

Документация (12.11.2019 г.)

Решение за прекратяване по Обособена позиция 1 и 2 (20.12.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка по Обособена позиция 1 и 2 (07.01.2020 г.)

Протокол 1.1 и Протокол 1.2 (14.02.2020 г.)