Концесии за добив

Регистърът съдържа действащите концесии за добив на подземни богатства (актуален към 20.08.2021 г.).

Карта с предоставените концесионни площи за добив на подземни богатства (актуална към 20.08.2021 г.)

Карта с предоставените концесионни площи за добив на подземни богатства - инертни материали (актуална към 02.07.2021 г.)

отпечатай тази страница