Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Постъпили заявления и предоставени помощи за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници