Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Theme news

Филтрирай по:

Покана за участие в първи етап на конкурс за избор на Управител на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници ("ФЕЕВИ")

На основание чл. 86, ал. 2, т. 9 от Закона за енергийната ефективност възложител на настоящия конкурс е Управителният съвет на Фонда за енергийна ефек...

още

Конкурс по оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на "Български енергиен холдинг" ЕАД

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за избор на изпълнител за предоставя...

още

Министерството на енергетиката ще изготви националната позиция за това лятно или зимно часово време да избере страната ни

На европейско равнище се обсъжда промяна в регламента за определяне на лятно и зимно часово време. Всяка държава-членка трябва сама да избере към кой ...

още

Одобрена е концепцията за изпълнение на програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност"

С предоставените средства ще бъдат финансирани дейности, свързани с енергийна ефективност, оползотворяване на потенциала на възобновяемата енергия със...

още