Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Theme news

Филтрирай по:

Министерството на енергетиката публикува Стратегическа визия за устойчиво развитие на електроенергийния сектор

Във визията са заложени общите европейски политики и цели за развитие на енергетиката и за ограничаване изменението на климата, като са отразени нацио...

още

Министерството на енергетиката публикува Доклад за Екологична оценка на изменение и допълнение на Програма "Развитие на регионите 2021-2027"

След проведени публични консултации Министерството на енергетиката публикува Доклад за Екологична оценка на изменение и допълнение на Програма "Развит...

още

Уведомление към доставчиците по договорите, сключени по Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти

Тук може да видите Уведомление към доставчиците по договорите, сключени по Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енерг...

още