Theme news

Филтрирай по:

Образци на документи за прилагане на Наредбата за намаляване на тежестта за бизнеса от разходите за енергия от възобновяеми източници

Със Заповед № Е-РД-16-432/04.10.2016 г. министърът на енергетиката утвърди образци на документи за прилагане на Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2...

още

Прекратен бе случаят срещу България за ограничаване на износа на електричество и прилагане на импортни и експортни такси

След отправено запитване от страна на Комисията, България предостави информация за ситуацията преди четири години и причините довели до ограничаване и...

още