Theme news

Филтрирай по:

Около 660 общински и държавни служители бяха обучени по проект "Енергийна ефективност и ресурсна ефикасност чрез по-добро знание и обществено съзнание"

Около 660 държавни и общински служители получиха знания по енергийна ефективност в рамките на специализиран проект, финансиран по линия на програма BG...

още

Представители на донорите от Норвегия посетиха четири обекта по програма BG 04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Програма BG 04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014...

още

Три общински сгради в община Павликени ще бъдат обновени със средства по програма BG 04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

В резултат на изпълнените мерки за енергийна ефективност емисиите CO2 ще бъдат намалени общо със 196 115 т/годишно и ще бъде спестена енергия общо 21...

още

В Хасково и Русе се проведоха обучения за подобряване знанията и уменията на публичната администрация в областта на енергийната ефективност

Двете събития са част от тримодулните обучения, които се провеждат в шест областни града в България: Русе, Хасково, Бургас, Варна, Плевен и Пловдив. О...

още