Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Природни ресурси и концесии

Филтрирай по:

1508 Издаване на удостоверение за регистрирано откритие на находище на подземни богатства

Дирекция: Природни ресурси, концесии и контрол
Издаване на удостоверение за регистрирано откритие на находище на подземни богатства

още

1429 Преразглеждане на издадени разрешителни за дейности по управление на минни отпадъци, съхранявани в съоръжения от категория "А"

Дирекция: Природни ресурси, концесии и контрол
На основание по чл. 22е, ал. 2 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) за дейности по управление на минни отпадъци

още

1245 Предоставяне на информация за площи за търсене и/или проучване и за находища на подземни богатства

Дирекция: Природни ресурси, концесии и контрол
Предоставяне на информация за площи за търсене и/или проучване и за находища на подземни богатства

още

1246 Одобряване на план за управление на минните отпадъци, съхранявани в съоръжения от категория "Б"

Дирекция: Природни ресурси, концесии и контрол
Одобряване на план за управление на минните отпадъци, съхранявани в съоръжения от категория "Б"

още

378 Изменения или допълнения на одобрен план за управление на минните отпадъци, съхранявани в съоръжения от категория "Б"

Дирекция: Природни ресурси, концесии и контрол
Съгласуване на изменения и/или допълнения плана за управление на минни отпадъци

още