Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Административно обслужване

Филтрирай по:

Център за административно обслужване

Дирекция: Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси
МЕ прилага комплексно административно обслужване при предоставянето на административни услуги и осигурява възможност за устно заявяване на услуги и за образуване на производство за предоставяне на комплексни услуги

още

2 Достъп до информация

Дирекция: Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно обслужване
Достъп до обществена информация по ЗДОИ

още

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Дирекция: Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси
Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

още

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Дирекция: Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно обслужване
Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

още

Най-често срещани въпроси и отговори

Дирекция: Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси
Най-често срещани въпроси и отговори

още