Административно обслужване

Филтрирай по:

Център за административно обслужване

Дирекция: Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси
МЕ прилага комплексно административно обслужване при предоставянето на административни услуги и осигурява възможност за устно заявяване на услуги и за образуване на производство за предоставяне на комплексни услуги

още

Достъп до информация

Дирекция: Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно обслужване
Достъп до обществена информация по ЗДОИ

още

Най-често срещани въпроси и отговори

Дирекция: Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси
Най-често срещани въпроси и отговори

още