Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Новини

Филтрирай по:

При сериозен интерес премина информационният ден, посветен на процедурите за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от ВЕИ и съхранение на електроенергия

Повече от 200 участници (присъствено и онлайн) събра информационният ден, посветен на процедурите за подкрепа на нови мощности за производство на елек...

още

Европейската градска инициатива отправя трета покана за иновативни действия, насочени към енергийния преход и технологиите в градовете

Европейската градска инициатива (EUI) отправя трета покана за иновативни действия, насочени към приоритетните области за енергийния преход и технологи...

още

Министерството на енергетиката стартира подбор на предложения за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия

Министерството на енергетиката стартира подбор на предложения за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници...

още

Заявление за промяна на предназначението на земеделска земя, върху която ще се изгражда обект за производство на енергия от ВЕИ

С извършени промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Обн. ДВ, бр. 16 от 23.02.2024 г.) са направени изменения в Закона за...

още

При голям интерес от страна на общините приключи кандидатстването за енергийно ефективно улично осветление

Общо 87 общини подадоха проекти за енергийно ефективни системи за улично осветление в рамките на втората покана по процедурата, финансирана по Механиз...

още