Theme news

Филтрирай по:

Около 660 общински и държавни служители бяха обучени по проект "Енергийна ефективност и ресурсна ефикасност чрез по-добро знание и обществено съзнание"

Около 660 държавни и общински служители получиха знания по енергийна ефективност в рамките на специализиран проект, финансиран по линия на програма BG...

още

Представители на донорите от Норвегия посетиха четири обекта по програма BG 04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Програма BG 04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014...

още

Три общински сгради в община Павликени ще бъдат обновени със средства по програма BG 04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

В резултат на изпълнените мерки за енергийна ефективност емисиите CO2 ще бъдат намалени общо със 196 115 т/годишно и ще бъде спестена енергия общо 21...

още

В Хасково и Русе се проведоха обучения за подобряване знанията и уменията на публичната администрация в областта на енергийната ефективност

Двете събития са част от тримодулните обучения, които се провеждат в шест областни града в България: Русе, Хасково, Бургас, Варна, Плевен и Пловдив. О...

още

Със средства от МФК Министерството на енергетиката ще финансира проучване на резултатите от мерките за енергийна ефективност

Със средства, предоставени от Международния фонд Козлодуй (МФК), Министерството на енергетиката ще финансира консултантски услуги за резултатите от ме...

още