Theme news

Филтрирай по:

Прекратен бе случаят срещу България за ограничаване на износа на електричество и прилагане на импортни и експортни такси

След отправено запитване от страна на Комисията, България предостави информация за ситуацията преди четири години и причините довели до ограничаване и...

още

Около 660 общински и държавни служители бяха обучени по проект "Енергийна ефективност и ресурсна ефикасност чрез по-добро знание и обществено съзнание"

Около 660 държавни и общински служители получиха знания по енергийна ефективност в рамките на специализиран проект, финансиран по линия на програма BG...

още

Представители на донорите от Норвегия посетиха четири обекта по програма BG 04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Програма BG 04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014...

още

Три общински сгради в община Павликени ще бъдат обновени със средства по програма BG 04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

В резултат на изпълнените мерки за енергийна ефективност емисиите CO2 ще бъдат намалени общо със 196 115 т/годишно и ще бъде спестена енергия общо 21...

още