Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Заместник-министър Николов: Правителството работи активно за реална диверсификация на доставките на ядрено гориво

свали снимката

„В изпълнение на поетите ангажименти по линия на Евратом и с цел намаляване на зависимостта от един доставчик, особено в контекста на настоящата геополитическа обстановка, българското правителство е предприело мерки и работи активно за осъществяване на реална диверсификация на доставките на ядрено гориво за атомната ни централа. Основен приоритет в тези усилия остава спазването в най-висока степен на ядрената безопасност и гарантирането сигурността на енергийните доставки“. Това каза заместник-министър Данаил Николов на инициирана от ЕК среща на високо равнище за диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво за реактори тип ВВЕР, проведена в Брюксел. Заместник-министър Николов бе придружаван от г-н Иван Андреев, изпълнителен директор на БЕХ и експерти от Министерството на енергетиката. Българската делегация запозна участниците с актуалната ядрена политика на страната и конкретните стъпки, които България реализира по програмата за диверсификация на доставките на гориво за АЕЦ „Козлодуй“. В срещата участваха представители на правителствените органи и ръководители на ядрените компании/оператори от Чехия, Унгария, Словакия и Финландия. Комисията беше представена от заместник-генералните директори на Генерална дирекция „Енергетика“ г-н Масимо Гариба (ядрена енергетика) и г-жа Мехтилд Вьорсдьорфер (сигурност на енергоснабдяването), както и от директора на дирекция „Ядрена енергетика, безопасност и ITER“, г-н Ян Панек и заместник-генералния директор на Агенцията по доставките на Евратом, г-н Стефано Чикарело.

Държавите-членки представиха актуалното състояние на програмите за дииверсификация на доставките на ядрено гориво, като акцент бе поставен на търсенето на алтернатива на руското гориво за реактори тип ВВЕР-440. Участниците в срещата постигнаха консенсус да се работи целенасочено за приоритетно намаляване на зависимостта от Русия, като се осигури ефективна конкурентна среда за алтернативните производители на гориво за ВВЕР-440 без да се прави компромис с ядрената безопасност.

В рамките на срещата беше представена и цялостна картина на енергийната зависимост на ЕС от природен газ, петрол и др., както и отражението на приетите срещу Руската Федерация санкции. Участниците разгледаха и актуалното състояние на лицензионните процеси за свежо ядрено гориво и сътрудничеството с украинските власти. От страна на Агенцията по доставките на Евратом бяха представени препоръки за диверсифициране и подобряване на сигурността на снабдяването с ядрено гориво. Акцент беше поставен върху оценката на рисковете и готовността за реакция; разделянето на договорите, свързани с услуги за конверсия/обогатяване; допълнителните лицензионни задачи, като например идентифициране на транспортни маршрути за доставка, контейнери; както и договорни разпоредби, позволяващи тестване на алтернативни горива и трансфер на необходимата информация на трети страни.

отпечатай тази страница