Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Заместник-министър Ненов в Перник: Важно е да говорим освен за предизвикателствата на прехода, но и за възможностите, които той предоставя

свали снимката

„Важно е да говорим освен за предизвикателствата на прехода, но и за възможностите,  които той предоставя. Министерството на енергетиката има ключова роля в предвидените проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и в реформите, залегнали в него.“ Това каза заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов на  първото публично събитие в рамките на европейския проект „Преход на възможностите“. Целта на проекта е да огласи приноса на европейските политики на сближаване, Фонда за справедлив преход и Плана за възстановяване на Европа за осигуряването на плавен и справедлив преход към неутрална по отношение на климата икономика на българските региони, които ще бъдат най-силно засегнати от трансформацията.

Конференцията „Преход на възможностите – Перник“ се проведе в Дома на миньора в града. Организатор на събитието е медийният издател „Бранд Медия България“ ЕООД. 

Сред участниците бяха и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, представители на местната власт, на управляващи органи по оперативни програми, както и на местния бизнес, синдикати и други заинтересовани страни.

„Благодаря на местната общност и на бизнеса за конструктивния подход през последните месеци, който даде възможност, благодарение на създаденото доверие помежду ни, да успеем да защитим Териториалните планове за справедлив преход“, каза още заместник-министър Ненов. Той открои ключовата роля на Фонда за справедлив  преход, който адресира ефектите от прехода и подпомага плавната и успешна трансформация. "Много работа тепърва предстои по различните направления, най-вече насочени мерки към малките и средните предприятия в региона", отбеляза Красимир Ненов. Според него тези мерки са изключително важни, защото ще подобрят енергийната ефективност и ще направят предприятията по-конкурентоспособни, ще дадат възможност домовете да бъдат по-уютни и децата да живеят в по-чиста среда.

В събитието участваха и експертите от Министерството на енергетиката Христина Стоичкова, Ивета Филипова и Александрина Димитрова, които представиха различни възможности за финансиране на мерки за енергийна ефективност и модернизация както в индустрията, така и в бита.

Сред тях са пилотен проект за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от геотермални източници, подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и за съхранение на електроенергия, както и национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници.

Чрез подкрепата за възобновяема енергия за домакинствата се очаква да бъдат подпомогнати най-малко 10 000 домакинства с неефективни източници на топлинна енергия на твърдо гориво за инсталиране на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за битова гореща вода и фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия. Общият бюджет е 240 млн. лв.

Проектът за енергийно ефективни системи за улично осветление ще допринесе за повишаване на енергийната ефективност и подобряване на условията за живот на населението. 

Инвестицията за пилотни проекти за производството на зелен водород,  с общ бюджет 120 млн. лв., ще допринесе за декарбонизацията на българския енергиен сектор, а подкрепата за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и за съхранение на електроенергия - за увеличаването на дела на чиста енергия в енергийния микс на България по пътя към климатична неутралност. Това ще се случи чрез подпомагане на изграждането и интегрирането в електрическата мрежа на нови допълнителни 1 425 MW генериращи мощности заедно с 350 MW локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия.  Общият размер на безвъзмездното финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост е 663.4 млн. лв.

С реализацията на пилотния проект за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от геотермални източници с безвъзмездни средства ще бъде изградена такава централа. За тази цел са отделени малко над 343 млн. лв.

В рамките на дискусията беше подчертано също изграждането и въвеждането в експлоатация на национална инфраструктура от съоръжения за съхранение на електроенергия с 3000 MWh използваем енергиен капацитет на равнището на електроенергийната мрежа. Финансирането е 100% от ПВУ в размер на 781 млн. лв.

отпечатай тази страница