Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Зам.-министър Николов: Зелената сделка ни дава модел за устойчиво развитие

свали снимката

Зелената сделка е модел за устойчиво развитие, който обновява потреблението, производството и начина на живот в момент, когато ЕС работи за постигане на въглероден неутралитет. Усилията на страната ни са насочени в тази посока - ограничаване на външната зависимост от енергийни ресурси и реална диверсификация, което е особено актуално заради спрените от Русия доставки на природен газ за България и необходимостта от овладяване на негативните промени в климата, от насърчаване на икономическия растеж и на заетостта. Това каза зам.-министърът на енергетиката Данаил Николов на сесията „Енергетика и зелена трансформация“ в рамките на конференцията „Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход“. България подкрепя дългосрочната цел за постигане на климатична неутралност на ниво ЕС до 2050 г. Тази политика ще е база за възстановяване на Европа от икономическата и социалната криза след пандемията от Covid-19 и войната в Украйна. Водещи са мерките за запазване конкурентоспособността и растежа на икономиката, разходоефективността, технологичната неутралност и социалното благополучие, посочи зам.-министърът. Правителството е на верен път в осъществяването на тези цели и под шапката на БЕХ вече работят зелени компании – в системата на НЕК има три помпено-акумулаторни електроцентрали, което показва, че хидроенергетиката е от особена важност за устойчивостта на отрасъла. Този вид електропроизводство е позабравена тема, но то е гръбнакът на зеленото възстановяване и без него няма устойчивост на сектора, акцентира още той.  По думите на зам.-министър Николов ролята на ядрената енергия като беземисионен източник е също изключително важна и следва да бъде адекватно отчетена при разработването на инициативите за чиста енергия. Ето защо министерството работи последователно и за диверсификация на ядреното гориво. Успешното реализиране на реформите в регионите с въглеродно интензивен енергиен сектор е основно предизвикателство за зелената трансформация, изискващо комплексни мерки, високи нива на инвестиции и динамични социални мерки. Преходът е справедлив само когато води до подобряване на благосъстоянието на хората и регионите, най-силно засегнати от прехода. Вече заявихме, че доставките на петрол и газ няма как да са вече само от Русия, затова работим по нови инфраструктурни проекти за енергийна устойчивост и независимост. Смятаме, че в близките месеци ще можем да използваме и газовия интерконектор Гърция-България, заключи зам.-министър Николов.

отпечатай тази страница