Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Зам.-министър Николов пред донорите на фонд "Козлодуй": Правим всичко възможно за бързата рехабилитация на "Белмекен-Сестримо-Чаира"

свали снимката

ПАВЕЦ "Чаира" има изключително значение за сигурността на електроенергийната система на България като най-големия балансиращ капацитет и НЕК полага максимални усилия да завърши проекта възможно най-скоро, за да се пусне в експлоатация хидроенергийният комплекс "Белмекен-Сестримо-Чаира". Това каза зам.-министърът на енергетиката Данаил Николов пред Асамблеята на донорите на Международен фонд "Козлодуй", която се проведе в Лондон. В срещата участваха представители на Европейската банка за възстановяване и развитие (администратор на средствата по фонда) и на Европейската комисия в лицето на заместник генералния директор на дирекция "Енергетика" Масимо Гариба, неговия заместник Ян Панек, Валентин Шайдер, отговарящ за МФК в ЕБВР, и др. От българска страна присъстваха също изпълнителният директор на НЕК ЕАД инж. Мартин Георгиев и експерти от ДП РАО. По видеоконферентна връзка заседанието се водеше от зам.-министъра на енергетиката Пламен Данаилов, програмен координатор на МФК от България, включиха се и служители от Министерството на енергетиката и от ДП РАО.

Зам.-министър Николов благодари за подкрепата при реализирането на различни енергийни проекти у нас и посочи, че сред най-важните и сложни е рехабилитацията на "Белмекен-Сестримо-Чаира", изпълняван от НЕК.

На свой ред зам.-министър Данаилов припомни, че в началото на април тази година представителите на Комисията и на Банката са имали възможност да наблюдават лично постигнатия напредък по Програма "Козлодуй" и дейностите за демонтаж и дезактивация в контролираната зона на централата. Дезактивацията и на четирите блока на АЕЦ е много близо до успешно завършване, подчерта той. Направена е цялостна оценка на икономическите ползи от съоръжението за плазмено топене. Изградената управленска организация контролира постоянно работата на място. Министерството на енергетиката е благодарно за ценната подкрепа, която получава от ЕК за проектите в "неядрения" прозорец, както и за подкрепата от страна на ЕБВР за успешното изпълнение на "неядрените", финансирани по безвъзмездните споразумения, допълни зам.-министър Данаилов.

Помощта осигури безпроблемното адаптиране на енергийния сектор в България след затварянето на 4-те ядрени блока чрез проекти за модернизация на електроразпределителната система, добив на въглища, производство на повече електроенергия, разширяване на газовата инфраструктура, подобряване на топлофикационните условия в някои от големите градове у нас. Международният фонд има решителен принос за реализацията на проекти за енергийна ефективност в обществени сгради и за уличното осветление на голям брой български общини, акцентираха българските участници. 

Представителите на ЕК и ЕБВР изразиха задоволство от начина, по който са завършени проектите, финансирани от ЕК, а за ПАВЕЦ "Чаира" подкрепиха категорично начертаните от НЕК стъпки за извършване на задълбочен технически анализ и последващо възстановяване на централата в работоспособно състояние по-възможно най-бързия начин.

отпечатай тази страница