В присъствието на министър Николов бе подписан новият колективен трудов договор в "Мини Марица-изток" ЕАД

В присъствието на министър Николов бе подписан новият колективен трудов договор в свали снимката

Увеличават се социалните придобивки за работещите в дружеството

В присъствието на министъра на енергетиката Александър Николов изпълнителният директор на "Мини Марица-изток" ЕАД инж. Илза Чинкова подписа с представители на синдикалните организации в дружеството новия колективен трудов договор (КТД). Договорът предвижда фонд "Работна заплата" да бъде индексиран всяка година с процента на инфлация от предходната. Другите социални придобивки са свързани с увеличение на изплащаните ваучери за храна на работещите в дружеството, както и на стойността на режийните при ползване на платен годишен отпуск. Новият КТД предвижда също изплащане на еднократна помощ при раждане на дете в размер на една минимална работна заплата. Увеличават се и обезщетенията при прекратяване на трудови правоотношения.

"Най-ценният актив на всяка фирма са хората, те създават стойност и затова аз считам, че всички на тази маса сме едно цяло", каза пред работниците от дружеството министърът на енергетиката Александър Николов. По неговите думи, непрекъснатите опити да се разделя нещо, което е от полза за всички – синдикати срещу работодатели, държавни срещу частни фирми, са контрапродуктивни.

Министър Николов акцентира върху двата най-ценни ресурса, с които разполагат "Мини Марица-изток" ЕАД за дългосрочна устойчивост и просперитет – човешкият ресурс и земята. По неговите думи, в дружеството предстои да се реализират нови инициативи, свързани с отваряне към външни пазари. Министър Николов сподели своята увереност, че непрекъснато развиващите се технологии ще позволят използването на въглищата по ефективен начин. Това не трябва да бъде контрапункт на климатичните мерки, а обратно, в съгласие с тях, подчерта министър Николов.

отпечатай тази страница