Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

В Министерството на енергетиката се проведе среща на междуведомствената работна група за актуализиране на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата

свали снимката

В Министерството на енергетиката се проведе първото заседание на междуведомствената работна група за актуализиране на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК) с председател заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов.

В рамките на срещата своите концепции обмениха представители на Министерството на енергетиката, Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието, Министерството на иновациите и растежа, Министерството на земеделието и храните, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на икономиката и индустрията. Участие в срещата взеха също представители на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Фокус бе поставен върху основните цели, заложени в плана, сред които развитие на конкурентна, нискоемисионна и иновативна енергетика, приемане на дългосрочни стратегии с хоризонт 2050г. за електрификация на индустрията, транспорта и домакинствата, също и за развитието на водородна икономика. Насърчаването на инвестициите за енергийна ефективност, децентрализираното производство и производство за собствени нужди на електрическа енергия за бита и индустрията, както и гарантирането на енергия на достъпни цели за всички потребители и приемането на Национална цел за климатична неутралност до 2050г., също бяха сред очертаните приоритети.

Обща беше позицията, че постигането на заложените цели ще затвърди ангажиментите, които България поема във връзка с изпълнение на Парижкото споразумение за климата и на Европейската зелена сделка. Реализацията им чрез набор от мерки и дейности е изцяло съобразена с действащото европейско законодателство.

отпечатай тази страница