Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Уведомление към доставчиците по договорите, сключени по Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти

Уведомления към доставчиците по договорите, сключени по Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия и компенсиране на битови клиенти на природен газ и топлофикационни дружества, одобрена с Решение на Министерския съвет може да видите в линка:

Уведомление към Доставчиците по договорите за изпълнение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение № 30 на Министерския съвет от 2022 г., изменена с Решения № 105, № 202, № 301 и № 356 от 2022 г. на Министерския съвет от 06.07.2022 г.


Уведомление към доставчиците по договорите за изпълнение на Програмата за компенсиране на битови клиенти на природен газ и топлофикационни дружества, използващи като основно гориво природен газ, с подпомагане с фиксирана сума на един MWh, одобрена с Решение № 31 на Министерския съвет от 2022 г., изменена с Решения на Министерския съвет № 93, № 202, № 301 и № 356 от 2022 г.

Уведомление към доставчиците по договорите за изпълнение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение № 30 на Министерския съвет от 2022 г., изменена с Решения № 105, № 202, № 301 и № 356 от 2022 г. на Министерския съвет

Уведомление към доставчиците по договорите за изпълнение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение № 30 на Министерския съвет от 2022 п, изменена с Решения № 105 и № 202 от 2022г. на Министерския съвет

Уведомление към доставчиците по договорите за изпълнение на Програмата за компенсиране на битови клиенти на природен газ и топлофикационни дружества, използващи като основно гориво природен газ, с подпомагане с фиксирана сума на един MWh, одобрена с Решение № 31 на Министерския съвет от 2022 г., изменена с Решения на Министерския съвет № 93 от 25.02.2022 г. и № 202 от 06.04.2022 г.

Уведомление към доставчиците по договорите за изпълнение на Програмата за компенсиране на битови клиенти на природен газ и топлофикационни дружества, използващи като основно гориво природен газ, с подпомагане с фиксирана сума на един MWh, одобрена с Решение № 31 на Министерския съвет от 2022 г., изменена с Решение 93 на Министерския съвет от 25.02.2022 г.

Уведомление към доставчиците по договорите за изпълнение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение № 30 на Министерския съвет от 02.03.2022 г., изменена с Решение 105 от 02.03.2022 г.

Уведомление към доставчиците по договорите, сключени по Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение № 105 на Министерския съвет от 02.03.2022 г.

Уведомление към доставчиците по договорите, сключени по Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение № 30 на Министерския съвет от 25.01.2022 г.

 

отпечатай тази страница