Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Уточнение

По повод на публикацията във в. „Труд“ „Териториални планове за „справедлив“ преход на въглищните региони са скандални“, Министерството на енергетиката прави следните уточнения:

Териториалните планове за справедлив преход са стратегически документ, който има за цел да очертае най-подходящите мерки за справяне с негативните последици от прехода към нисковъглеродна икономика, поставяйки акцент върху социалното измерение. Планът за област Стара Загора не съдържа изброени поименно „получатели на големи суми“, още по-малко – избрани без конкурсна процедура. В публикуваната от Министерството на енергетиката покана още на 15 август за набиране на заявления за интерес изрично е посочено, че „списъкът на производствените инвестиции и предприятия остава индикативен, дори след като бъде одобрен от Европейската комисия в рамките на Териториалния план за справедлив преход на област Стара Загора“. В същото време, инвестициите, които ще получат финансиране, ще бъдат избирани чрез открити, прозрачни и конкурентни процедури. Присъствието в индикативния списък не означава финансиране и не осигурява предимство за дадена фирма.

Наличието на индикативен списък на операции и предприятия в Териториалния план за Стара Загора е изрично условие за принципна допустимост на финансиране на големи предприятия в областта съгласно Регламента за създаване на Фонда за справедлив преход.

Индикативният списък на заявения инвеститорки интерес не дава предимство като точки за участието в конкурсните процедури , които ще бъдат обявени на последващ етап. Целта на този списък е да покаже на партньорите ни в Европейската комисия, необходимостта от участие както на МСП, така и на големи предприятия, които имат потенциал за създаване на работни места и местна икономика.

Подобни подвеждащи твърдения вредят на инвестиционния климат в страната.

отпечатай тази страница