Удължава се проверката на Министерството на енергетиката на дейността на „Булгаргаз“ ЕА

На база на доклад на комисията от представители на Министерството на енергетиката и "Български енергиен холдинг" ЕАД се удължава срокът за проверка на дейността на "Булгаргаз" ЕАД за 2020 г., в това число на реализираните приходи и отчетените разходи, както и отражението им върху предложената от обществения доставчик цена на природния газ за месец април тази година.

Допълнителното време за преглед на предоставената от дружеството информация, извършване на съответните анализи, констатации и изводи се налага поради големия обем на информацията, както и периода, който следва да се провери - цялата 2020 г

 
отпечатай тази страница