Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Стартира процедурата за избор на стратегически инвеститор по проекта АЕЦ "Белене"

В изпълнение на решения на Народното събрание от 7-ми юни 2018 г. и на Министерския съвет от 29-ти юни 2018 г. "Национална електрическа компания" ЕАД отправя покана за избор на стратегически инвеститор за изграждане на АЕЦ "Белене". В рамките на поканата се дава възможност и за заявяване на интерес за придобиване на миноритарно участие в бъдещата проекта компания, както и/или за закупуване на електрическа енергия от бъдещата електроцентрала. Целта на поканата е да предостави определена информация на страните, които желаят да заявят участие в процедурата.

Българската страна ще участва в проектната компания, екплоатираща АЕЦ "Белене" с апортна вноска на активите, в това число – лицензираната площадка, наличното оборудване, издадените решения, разрешение, лицензии и други документи, свързани с проекта. В процедурата са заложени редица условия с цел максимална защита на имуществения интерес на българската страна. Българската страна, чрез НЕК ЕАД, си запазва правото на блокираща квота при вземането на решения по определени въпроси от компетентността на общото събрание на акционерите в проектната компания. Предвижда се изграждането на централата да се реализира на пазарен принцип, без сключване на дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия от държавата и предоставяне на държавни гаранции.

Заявление за участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор, съответно интерес за придобиване на миноритарно акционерно участие в проектната компания, могат да подават български или чуждестранни юридически лица, както и обединения от такива. Срокът за получаване на заявления за участие е до 90-тия ден, считано от датата на публикуване на поканата в Официален вестник на Европейския съюз. Индикативният срок за приключване на процедурата е 12 месеца, считано от датата на публикуване на настоящата покана в Официален вестник на ЕС.

Покана

 

Приложение №1 - Кратка информация за Национална електрическа компания ЕАД

Приложение №2 - Кратка история на проекта

Приложение №3 - Документален статус на проекта АЕЦ "Белене"

Приложение №4 - Кратка информация за пазара на електроенергия в България

Приложение №5 - Информация за етапите на процедурата за избор на стратегически
инвеститор за изграждане на АЕЦ "Белене"

Приложение №6 - Заявление за участие

Приложение №7 - Писмо за интерес за придобиване на миноритарно акционерно участие

Приложение №8 - Писмо за интерес за придобиване на миноритарно акционерно участие и за изкупуване на електрическа енергия

Приложение №9 - Писмо за интерес за изкупуване на електрическа енергия

отпечатай тази страница